سیستم های پیجینگ

سیستم های پیجینگ

بلندگو دیواری

بلندگو دیواری ۵ و ۶ اینچ

discontinued بلندگو دیواری