میکسر و پاورمیکسر

با دوام، کارا با رابط کاربری ساده

میکسر و پاورمیکسر

X4

میکسر ۴ کانال دو افکت

X4