اجرای وسیع

پوشش صوتی بسیار وسیع، پرتاب صدای فراتر از انتظار

اجرای وسیع

لاین اری پسیو سری 12

لاین اری پسیو سری ۱2

discontinued لاین اری پسیو سری 12