سیستم های اکتیو

بلندگو های اکتیو و پرتابل برای استفاده در همه جا

سیستم های اکتیو

FP115A

بلندگوی اکتیو با قابلیت بلوتوث دارای DSP

FP115A