سیستم های پسیو

رنج وسیعی از بلندگو های پسیو برای تمام مصارف

سیستم های پسیو

DY1015

بلندگوی پسیو ۱۵ اینچ سری DY

DY1015