سیستم های پسیو

رنج وسیعی از بلندگو های پسیو برای تمام مصارف

سیستم های پسیو

DY 800

بلندگوی پسیو ۱۲ اینچ سری DY

DY 800