میکروفون و کنفرانس

میکروفون و کنفرانس

میکروفون بیسیم U6

میکروفن بیسیم دستی فرکانس متغییر با برد بالا

میکروفون بیسیم U6