سیستم های اکتیو

بلندگو های اکتیو و پرتابل برای استفاده در همه جا

سیستم های اکتیو

MAX 15 Active

بلندگوی اکتیو با قابلیت بلوتوث دارای DSP

MAX 15 Active