اجرای وسیع

پوشش صوتی بسیار وسیع، پرتاب صدای فراتر از انتظار

اجرای وسیع

لاین اری اکتیو سری ۶

لاین اری اکتیو سری ۶

discontinued لاین اری اکتیو سری ۶