میکروفن کاندنسر

میکروفون کاندنسر

کاندنسر

مشخصات فنی سیستم

نوع اتصالUSB
پایه تلسکوپیدارد
پاپ فیلتردارد
کاور فومیدارد